Фіксація і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет

Послуга з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет (базова або комплексна)дозволяє сформувати офіційний письмовий доказ ймовірного порушення права особи у мережі Інтернет у формі Експертного висновку, який може бути використаний при виникненні таких категорій спорів:

 • щодо захисту честі, гідності, ділової репутації особи у зв’язку з розміщенням/поширенням недостовірної інформації про неї у мережі Інтернет;
 • щодо незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), комерційних (фірмових) найменувань, об’єктів авторського права і суміжних прав тощо;
 • щодо недобросовісного використання доменного імені, яке відтворює або імітує торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в Україні та (або) в світі особи, назву відомого в Україні та (або) в світі твору, раніше зареєстроване доменне ім’я;
 • щодо фальсифікації продукції та/або незаконного її продажу в мережі Інтернет тощо.

Надання цієї послуги здійснюється із застосуванням онлайн-сервісу "WEB-FIX", за допомогою якого Ви маєте можливість:

ПО-ПЕРШЕ, через особистий кабінет (з використанням персонального паролю) здійснювати:

1) попереднє формування замовлень послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет шляхом:

 • зазначення адреси (URL, посилання) за якою необхідно провести фіксацію і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет (далі – досліджувана веб-сторінка);
 • самостійного проведення відеозапису дій користувача на екрані з використанням відділеного браузеру, що дозволяє провести фіксацію і дослідження змісту веб-сторінки, доступ до якої здійснюється заявником із застосуванням персональних логіну та паролю, які не передаються Центру компетенції (електронна пошта, соціальні мережі тощо), а також у разі необхідності відеозапису послідовності перегляду (відкриття, завантаження тощо) певних елементів досліджуваної веб-сторінки;

2) перегляд файлів з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваних веб-сторінок, сформованих у форматі JPG за результатами обробки попередніх замовлень послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет;

3) корегування попередньо сформованих замовлень послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет;

4) подання заяв щодо надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет на підставі попередньо сформованих замовлень послуг;

5) подання заяв щодо видачі довідок з відомостями про реєстрантів доменних імен або інформацією про їх встановлення;

6) оплату замовлених послуг в режимі онлайн або на підставі сформованих квитанцій;

7) перегляд стану обробки заяв;

8) перегляд результатів наданих послуг (базових звітів, експертних висновків, довідок з відомостями про реєстрантів доменних імен або інформацією про їх встановлення);

9) комунікацію з Центром компетенції.

ПО-ДРУГЕ, замовляти проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет в обсязі базової або комплексної послуги.

При замовленні базової послуги Ви отримаєте Експертний висновок з вмістом наступної інформації:

1) дата і час реєстрації відповідної заяви та інформація про заявника: фізичну особу та фізичну особу-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові; юридичну особу та заявника, що не має статусу юридичної особи – найменування;

2) адреса (URL, посилання) за якою було проведено фіксацію і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет;

3) інформація за результатами проведеної перевірки веб-сайту, який включає досліджувану веб-сторінку, про:

 • доменне ім’я та доступність за ним веб-сайту для публічного використання у мережі Інтернет;
 • дату та час реєстрації доменного імені, дату внесення останніх змін, дату та час завершення строку реєстрації доменного імені;
 • DNS-сервер (-и);
 • реєстратора доменного імені: найменування; країна місцезнаходження; веб-сайт;
 • реєстранта доменного імені: найменування / прізвище, ім'я, по батькові; адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон; факс;
 • IР-адресу, якій/яким відповідає доменне ім’я;
 • адресу фактичного місцезнаходження власника хостингу;
 • хостинг-провайдера: ASN; найменування; дата реєстрації; країна місцезнаходження; веб-сайт;
 • доступність сервера;
 • тип сервера;
 • достовірність/точність відображення змісту досліджуваної веб-сторінки в останніх версіях браузерів;
 • маскування та/або фальсифікація адреси (URL, посилання) досліджуваної веб-сторінки.

При замовленні комплексної послуги Ви отримаєте Експертний висновок з вмістом інформації за базовою послугою та інформації за результатами проведеного додаткового дослідження за наступними параметрами на вибір заявника:

1) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання на елемент, зміст якого завантажується з іншої веб-сторінки у мережі Інтернет за допомогою фреймів (iframe), коду JS або інших технологій, доступних для дослідження.

2) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання на файл (аудіо- / відео- / текстовий / графічний), в тому числі такий, зміст якого завантажуються з іншої веб-сторінки у мережі Інтернет за допомогою коду JS, модуля для браузера Adobe Flash Player, мови розмітки HTML 5 або інших технологій, доступних для дослідження.

3) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання, за яким здійснюється перехід на іншу веб-сторінку у мережі Інтернет;

4) наявність або відсутність доступу до веб-сторінки у мережі Інтернет / її окремих елементів в залежності від місцезнаходження користувача (геолокація);

5) дослідження достовірності відображення змісту веб-сторінки/ її окремих елементів в різних браузерах;

6) наявність або відсутність редиректу веб-сайту / веб-сторінки.

Додатками до Експертного висновку при замовленні базової послуги є:

1) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;

2) цифровий носій типу CD-R або DVD-R, із зазначенням його серійного номера, який містить:

файли з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, збережені у форматах JPG та PDF;

архів, який містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; журнал з даними перевірки адресації доменного імені; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів.

ПО-ТРЕТЄ, здійснити фіксацію ймовірного порушення Ваших прав за допомогою функції попереднього формування замовлення послуги.

Скориставшись цією функцією Ви зможете попередньо переглянути результат у вигляді файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, сформованого у форматі JPG. Це дозволить Вам упевнитись у тому, що цікавий Вам об’єкт зафіксовано, а також визначитись з обсягом необхідної Вам послуги: базової або комплексної.

Такий файл разом з базовим звітом формуються автоматично та зберігаються безоплатно впродовж 30 днів з дати їх формування. Впродовж цього строку Ви маєте можливість підтвердити замовлення базової / комплексної послуги та оплатити її надання.

Ви також можете за потреби оплатити послугу з продовження строку збереження базового звіту на кожні наступні 30 днів, що дозволить зберегти вихідні дані для формування необхідного Вам Експертного висновку.

Для заявників, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів можливе відтермінування оплати на 30 днів при наданні відповідного гарантійного листа.

ПО-ЧЕТВЕРТЕ, при попередньому формуванні замовлення послуги скористатись віддаленим браузером (програма для перегляду веб-сторінок) за допомогою функції "Відеозапис дій користувача на екрані" для проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок, доступ до яких здійснюється Вами із застосуванням персональних логіну та паролю, які не передаються Центру компетенції (електронна пошта, соціальні мережі тощо), а також у разі необхідності відеозапису послідовності перегляду (відкриття, завантаження тощо) певних елементів досліджуваної веб-сторінки. В результаті цієї послуги Ви отримаєте відеозапис послідовності всіх Ваших дій на екрані комп’ютера, включаючи зображення стрілки віртуальної комп’ютерної миші.

ПО-П'ЯТЕ, мати онлайн доступ до сформованих Експертних висновків в особистому кабінеті та Реєстрі виданих експертних висновків (за персональним кодом доступу) впродовж 3 років з дати їх формування.

ПО-ШОСТЕ, за потреби замовити повторну видачу Експертного висновку впродовж строку його збереження (3 роки).

Повноваження департаменту "Центр компетенції" Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес" щодо надання послуги з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет підтверджуються Свідоцтвом про акредитацію, виданим Об’єднанням підприємств "Український мережевий інформаційний центр" 11 квітня 2016 року.

Детальна регламентація надання послуги описана в Порядку надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, затвердженому ОП УМІЦ 01 серпня 2016 року.